O nás

Naše advokátní kancelář nabízí profesionální a individuální přístup ke každému klientovi, a to jak ke společnostem, podnikatelům, tak i k fyzickým osobám. Při své práci klademe důraz na spolehlivost, diskrétnost, kreativitu, rychlost a efektivnost. S ohledem na odborné zkušenosti nabízíme právní služby splňující přísná měřítka při zachování cenové dostupnosti pro každého, neboť každý má právo na právní pomoc. Naše advokátní kancelář má zkušenosti i se zastupováním územních samospráv.

V případě potřeby zajišťujeme rovněž spolupráci se specialisty v odvětvích souvisejících s poskytovanými právními službami, např. notáři, znalci v různých oborech, exekutory, odhadci majetku, apod.

Advokátní kancelář Mgr., Bc. Arnošta Špačka blízce spolupracuje s advokátní kanceláří Mgr. Jiřího Vrány se sídlem Praha – Krč, Pod Višňovkou 1661/33.

 

V případě potřeby je právní pomoc poskytnuta též v místě bydliště nebo v sídle klienta.

Naši kancelář najdete na adrese Čsl. armády 1050/22, Děčín I.